ตรุษจีน เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวจีน ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวจีนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน มีตั้งแต่วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว (วันปีใหม่) ปฏิบัติกันเป็นแบบแผนเช่นนี้มายาวนาน สิ่งที่เราเห็นจนชินตาในวันจ่ายนั้นคือภาพบรรดาร้านรวงที่จะดูคึกคักเป็นเป็นพิเศษ แต่ละบ้านต่างออกมาหาซื้อข้าวของ ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ ไว้เป็นของเซ่นไหว้ขอพรจากเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อาหารคาว หวาน และผลไม้ต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความหมายอันเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานทั้งสิ้น การจัดของเซ่นไหว้นิยมจัดเป็นของไหว้ 5 อย่าง

โหงวเปี้ย หรือของหวาน 5 อย่าง สำหรับไหว้ตรุษจีน
ของหวาน 5 อย่าง หรือในภาษาจีนเรียกว่า “โหงวเปี้ย” ขนมที่ใช้ไหว้เป็นหลักคือขนมเทียน ขนมเข่ง นอกจากนั้นก็จะมีซาลาเปา ขนมไข่ ขนมถ้วยฟู ขนมคัดท้อก้วย ขนมจับกิ้มหรือแต้เหลี้ยว และขนมอี๊ จัดเป็นชุดเล็ก 3 อย่างเรียกว่า “ซาเปี้ย”

  – ซาลาเปา มีความหมายอันเป็นมงคลเกิดจากการเล่นคำ คำว่า “เปา” ภาษาจีนแปลว่า ห่อ ไหว้ซาลาเปา หมายถึงการห่อเงินห่อทองมาให้ลูกหลาน
  – ขนมไข่ คนจีนเรียกขนมไข่ว่า “หนึ่งก้วย” ไข่เปรียบได้กับการเกิดและเจริญเติบโต
  – ขนมถ้วยฟู มีความหมายมงคล จากการที่คนจีนแต้จิ๋วเรียกขนมถ้วยฟูว่า “ฮวกก้วย”คำว่า “ฮวก” มีความหมายว่า ขนม ส่วนคำว่า “ก้วย” มีความหมายว่างอกงาม นั่นคือการมีชีวิตที่เจริญงอกงามเพิ่มพูน เฟื่องฟูนั่นเอง
  – ขนมคัดท้อก้วย คือขนมไส้ต่างๆ เช่น ไส้ผักกะหล่ำ มันแกว กุยช่าย ทำเป็นรูปลูกท้อแต้มสีชมพู ลูกท้อเป็นผลไม้มงคล มีความหมายถึงการมีชีวิตที่ยืนยาว บางบ้านก็จะใช้ขนมกุยช่ายไหว้
  – ขนมจับกิ้ม หรือแต้เหลี้ยว ประกอบไปด้วยขนมแห้ง 5 อย่าง ได้แก่ ถั่วตัด งาตัด ถั่วเคลือบ ฟักเชื่อม และข้าวพอง หรือที่คนไทยเรียกว่า “ขนมจันอับ” (เพี้ยนเสียงมาจากคำว่า “จั๊งอับ” ใช้เรียกกล่องใส่ขนม)
  ข้าว ถั่ว งา คือ ธัญพืช คำว่า “ ธัญญะ ” แปลว่า งอกงาม ไหว้เพื่อให้ชีวิตเจริญงอกงาม
  ฟักเชื่อม หมายถึงฟักเงินฟักทอง คือมีเงินทองร่ำรวย นอกจากนี้ฟักเชื่อมยังหมายถึงการฟักความหวานให้ชิวิต นั่นคือการสร้างให้ชีวิตมีความสุขนั่นเอง
  – ขนมอี๊ คำว่า “อี๊” หรือ “อี๋” มีความหมายว่ากลมๆ ขนมอี๊ทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมสีชมพู ปั้นเป็นก้อนกลมๆ ต้มใส่น้ำตาล มีความหมายอันเป็นมงคลหมายถึงให้ชีวิตเคี้ยวง่ายราบรื่นเหมือนกับขนม

โหงวเปี้ย หรือของหวาน 5 อย่าง สำหรับไหว้ตรุษจีน

โหงวเปี้ย หรือของหวาน 5 อย่าง สำหรับไหว้ตรุษจีน

โหงวเปี้ย หรือของหวาน 5 อย่าง สำหรับไหว้ตรุษจีน

โหงวเปี้ย หรือของหวาน 5 อย่าง สำหรับไหว้ตรุษจีน

โหงวเปี้ย หรือของหวาน 5 อย่าง สำหรับไหว้ตรุษจีน