ขนมมงคลแต้เหลี้ยว
ขนมกุยช่าย
โหงวเปี้ย หรือของหวาน 5 อย่าง สำหรับไหว้ตรุษจีน
ขนมมงคล 4 อย่างที่กินแล้วเฮง
ขนมไหว้พระจันทร์
ขนมบัวหิมะไส้ถั่วดำ
ขนมปุยฝ้าย
ขนมอี๋
ขนมมงคลที่ใช้ในพิธีแต่งงานจีน