ขนมถ้วยฟู
ขนมแต่งงาน
วันสารทจีน
ขนมอี๋
อังกู๊ หรือ ขนมเต่า
ขนมมงคลแต้เหลี้ยว
ขนมกุยช่าย
โหงวเปี้ย หรือของหวาน 5 อย่าง สำหรับไหว้ตรุษจีน
ขนมมงคล 4 อย่างที่กินแล้วเฮง