ขนมไหว้พระจันทร์
ขนมบัวหิมะไส้ถั่วดำ
ขนมปุยฝ้าย
ขนมมงคลที่ใช้ในพิธีแต่งงานจีน
chi4